terug naar startpagina

 

Een geslaagde wijk- en dorpenronde 2017

 

Op 13 november waren de burgemeester Bert Bouwmeester, wethouder Jeroen Huizing, gebiedscoördinator Henderikus Krabman, wijkagent Hans Bonhof en teamleider Klaas Mulder aanwezig op de jaarlijkse wijk- en dorpenronde in Schoonoord. Bij deze bijeenkomst waren ongeveer 20 dorpsbewoners aanwezig. Na het vaststellen van de agenda en het doorlopen van het verslag van vorig jaar werd de verkeerknelpuntenlijst behandeld. De inwoners hebben diverse vragen gesteld aan de hand van deze verkeersknelpuntenlijst. De aanwezige bestuurders hebben deze vragen beantwoord. Ook werden er enkele toezeggingen gedaan die wij als Dorpsbelang nauwlettend zullen volgen. Er zal bijvoorbeeld worden gekeken naar de te hoge snelheid waarmee door de Sportparklaan wordt gereden. Na metingen wordt gekeken of er snelheid beperkende maatregelen genomen moet worden. Langs de ontsluitingswegen staan nog steeds borden voor bouwverkeer, deze zullen zo snel mogelijk worden verwijderd.

Een belangrijk thema van de avond was het dorpsbudget, dit is een bedrag waar dorpen en wijken in Coevorden gebruik van kunnen maken om nieuwe plannen te realiseren, die de leefbaarheid in het dorp vergroten.

Dorpsbelang heeft besloten om geen aanvraag te doen voor een dorpsbudget en heeft dat toegelicht. Tot nu toe zijn er geen ideeën vanuit het dorp gekomen. Dorpsbelang heeft al veel verantwoordelijkheid in verband met het 5 punten plan. Daarnaast zullen er binnenkort twee bestuursleden stoppen met hun werkzaamheden voor Dorpsbelang, zodat er nog meer druk komt te liggen op de overige bestuursleden. De aanvraag van een dorpsbudget vergt nog meer werk en financiële verantwoordelijkheid. De burgemeester gaf aan dat hij respect heeft voor dit besluit en gaf aan dat het college inmiddels van meerdere dorpen dezelfde signalen heeft gekregen.

Voor het publiek werd het op deze avond duidelijk dat de bewoners zelf de handen uit de mouwen moet steken en met uitgewerkte ideeën moet komen om in de toekomst aanspraak te kunnen maken op het dorpsbudget van € 20.000. Ook zijn er nog steeds mogelijkheden om via het Stimuleringsfonds plannen te realiseren. Vanuit het publiek kwam de suggestie om samen om de tafel te gaan zitten om na te gaan hoe we wel vorm kunnen geven aan deze financiële bijdragen van de gemeente. Zowel burgemeester en wethouder als het bestuur van Dorpsbelang waren erg blij met deze suggestie en hopen dat het dorp in gaat zien dat we het met zijn allen moeten doen.

Afsluitend werden de van tevoren ingebrachte vragen nog beantwoord. Hierbij werd verdere uitleg gegeven over het standpunt van de gemeente (bijvoorbeeld met betrekking tot het strooibeleid of de woonvisie). De burgemeester en anderen van de gemeente hebben deze vragen duidelijk kunnen beantwoorden. Met zijn allen concluderen we dat het een geslaagde avond was.