13 november Wijk- en dorpenronde 

 

Ieder jaar gaat het college van burgemeester en wethouders op bezoek bij alle belangenverenigingen in de gemeente. Dit doen zij tijdens hun wijk- en dorpenronde. Het aantal belangstellenden vanuit het dorps wordt elk jaar minder. Vorig jaar was de opkomst minimaal. Toch is er met de aanwezigen besloten om dit jaar hetzelfde concept te gebruiken. Het bezoek wordt in nauw overleg met de gesprekspartners georganiseerd. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Bij dit gesprek zijn aanwezig de (loco-) burgemeester, de gebiedscoördinator, de wijkagent en een wethouder. Verenigingen en instanties kunnen onderwerpen indienen die zij onder de aandacht willen brengen.  U moet deze onderwerpen van tevoren doorgeven aan het bestuur van Dorpsbelang zodat het bestuur van Dorpsbelang en de aanwezigen van de gemeente zich kunnen voorbereiden op het onderwerp. 

De wijk- en dorpenronde zal dit jaar plaatsvinden op 13 november om 20.00 uur.

Als u onderwerpen in wilt brengen doe dit dan voor 1 november! 

De agenda van het overleg wordt openbaar gemaakt, op de website (www.schoonoordweb.nl)  


AGENDA Klik hier
   

VERENIGING DORPSBELANG SCHOONOORD

zoekt nieuwe bestuursleden.                                                                                                                    
In verband met aangekondigd vertrek van een bestuurslid, zijn we dringend op zoek naar mensen die als vervanging en aanvulling in het bestuur zitting willen nemen. Heeft u de tijd en het enthousiasme of wilt u meer informatie, meldt u zich dan aan bij de voorzitter Henk Mulder, henk@helahe.eu of het secretariaat, mwstuit@hotmail.com
Bekijk ook onze site www.schoonoordweb.nl of onze Facebookpagina fbschoonoordweb.nl      

Delen wordt gewaardeerd.