Tekstvak: informatie

De Vereniging Dorpsbelang Schoonoord bestaat sinds 1997.

 Het doel van de vereniging is de behartiging van de belangen van de inwoners van Schoonoord op het gebied van leefbaarheid. Dit omvat in elk geval de volgende aandachtsgebieden : 


► De aanwezigheid van voldoende voorzieningen; 
► Aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen; 
► Zaken die te maken hebben met het milieu; 
► De kwaliteit van de openbare ruimte.


Kortom de vereniging wil zich inzetten voor allerlei aspecten die bijdragen aan een goed, toekomstbestendig leefklimaat. We willen dat het voor alle inwoners goed toeven is in ons mooie dorp. Er wordt druk gewerkt aan het opstellen van een dorpsvisie waarin oog is voor de verscheidenheid van onze inwoners. Hierbij is de inbreng van de inwoners van groot belang. Voor de vereniging is het belangrijk te weten wat er leeft onder de bevolking van Schoonoord.

 

Kunt u zich herkennen in deze doelstellingen en wilt u de vereniging steunen

word dan lid voor € 5,00 per kalenderjaar.

Wilt u zich aanmelden als lid of aspirant-bestuurslid vul dan een aanmeldingsformuliert in.

KLIK HIER