Coevorden, 14 december 2017

Gemeente Coevorden zet extra in op taalontwikkeling

Op woensdag 13 december ondertekenden een groot aantal
basisscholen en kinderopvangorganisaties het convenant LOGO 3000.
LOGO 3000 is een woordenschatmethodiek die bijdraagt aan de
taalontwikkeling van kinderen. Een aanpak die zowel op scholen als
op kinderopvangcentra wordt ingezet. Het programma is bedoeld om
de omvang en de kwaliteit van de woordenschat van kinderen te
vergroten.
Wethouder Jeroen Huizing: “Ik ben er trots op dat wij in de gemeente
Coevorden gaan werken met LOGO3000. Een goede woordenschat is
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het is de basis om mee te
kunnen doen, mee te kunnen praten en om mee te kunnen denken. Ik ben blij
dat zoveel scholen en kinderopvangorganisaties hier aan mee doen.”

Basiswoorden

Tijdens de bijeenkomst gaf Dirkje van der Nulft, ontwikkelaar van het
programma LOGO3000, een lezing ‘Met woorden in de weer’. Ze benadrukte
de risico’s die kinderen lopen als ze de basiswoorden niet snel genoeg leren.
Als kinderen te weinig woorden kennen om de les te begrijpen leren ze minder bij: dat verstoort hun verdere schoolloopbaan. Het is van belang om aan te blijven bieden, maar ook door ouders te stimuleren om thuis veel met hun kinderen te lezen.
__________________________________________________