Nieuwe / gewijzigde vergaderingen
12 december 2017 19:30 - Commissie
Commissie 12 december 2017
Vergaderstukken
 
Nieuwe / gewijzigde vergaderstukken
12 december 2017 19:30 - Commissie
A1. brief raad Biedingen corporaties 2018
A2. brief raad septembercirculaire

A2.Septembercirculaire+gemeentefonds+2017_v1

A3. brief raad voortgang Zonneakker De Watering

A4.brief raad Procesvoorstel klimaatagenda

A5._$Z_717d451a-f789-4d4c-b907-6a3d9dba8afc

A5. brief raad Binnensport

A6.brief raad ondersteuning speellocaties

A6.bijlage brief 20171025 onderst speelloc

A7. brief raad Rapportage eerste halfjaar 2017 vierkant v werk

A7.Rapportage 1e halfjaar 2017 (2)

A8. Brief raad evaluatie sportnotitie

A9._$Z_bc638da6-fd59-45dc-8ed9-25a4d2637853

A9. brief raad motie toegankelijkheid

A10. brief raad jaarverslag Nieuwe Veste 2016

A11. Brief raad ontwikkeling onderwijs en kinderopvang

A12. Brief raad vitale vakantieparken

A14.00_Agenda_AvA WMD 13 november 2017_definitief

A14.Brief raad AVA van de WMD

A14.Bijlage 1_Notulen AvA_13 juli 2017_openbaar gedeelte_definitief concept

A14.Bijlage 3_FP2018 definitief versie 01-11-2017 tbv AvA 13 november 2017

A14.Bijlage bij Financieel plan 2018 WMD Groep_Investeringen 2018

A14. Communicatie uitkomsten Aandeelhoudersvergadering WMD_13nov2017

a14.Uitnodigingsbrief AvA WMD 13 november 2017

A15.170648_Poststuk_Registratie_Coe

A15.Verslag [26908-2017826945]-mail

A16.Brief aan Referendumcommissie - bezwaar tegen datum referendum

A16.Mail griffie Apeldoorn

A17.Beloningsbeleid bestuursvoorzitter

A18.Herfstbrief 2017 Raadslid.Nu

A19.1110 Coevorden

A20.Poststuk_Registratie_Coe

A20.Landelijk+Rapport+Kinderopvang+2016

A21.Circulaire+aan+gemeenten

A22.Area_jaarverslag_2016_final

B1.171745_Poststuk_Registratie_Coe

B2.Brief Woudreus Coevorden 17 11 2017_v1

Protocol

Aanbiedingsbrief raad Verbonden Partijen

Persbericht Verbonden Partijen

Rapport Coevorden Verbonden Partijen

rv Rkc

Brief aan Esdal

brief van DNV

brief

rv Esdal

brief aan DNV

brief

rv lid RvT DNV

rv verord. kabels

rv begr. wijz. RUD

Zienswijze begrotingswijziging 2017

begr. wijz.

rv decemberwijz

begr.wijz.

begrotinng centrumvisie

rapport DTNP Toekomstvisie centrum Coevorden 02-11-2017

rv centrumvisie

Hier wil je wonen - Woonvisie 2017 - 2022.dec2017

reactienota

rv Woonvisie

Controleprotocol gemeente Coevorden 2016

Normenkader externe wet- en regelgeving 2017

rv controleprotocol

Toetsingskader 2017

verslag commissie 31 oktober 2017