Belangrijke telefoonnummers
ALARMNUMMER HULPDIENSTEN 112
WEL POLITIE MAAR GEEN SPOED 0900 8844
Medisch
Fysiotherapie Schoonoord 0591 382500
Huisartsenpraktijk Schoonoord 0591 381310
Tandarts Meursing 0591 382470
Alarmlijn Doven en Slechthorenden 0800 8112
UMC Groningen 050 3616161
Scheperziekenhuis Emmen 0591 691911
Alcohol, Drugs en Roken infolijn 0900 1995
ANWB-Verkeersinformatie 0900 9622
ANWB-Alarmcentrale 088 2692888
Blokkeren van bankpas:
ABN-AMRO:  010 2411720 
ING:  020 2288800
RABOBANK:  088 7226767
Overige banken:  088 3855372
CAD Drenthe (verslavingszorg) 0591 614660
Centrale Huisartsendienst Drenthe voor     spoedgevallen buiten kantoortijden 0900 1120112
Diergeneeskundig centrum                              Zuid-Oost Drenthe  -  SLEEN 0591 361368
Dorpshuis Schoonoord 0591 381528
EHBO Nederland/Oranjekruis 070 3383232
Gemeentehuis Coevorden 14 0524
GGD Drenthe algemeen nummer 0592 334800
Halt Nederland 071 7502100
Huisartsenpraktijk FAX 0591 381586
Inspectiedienst Dierenbescherming (landelijk) 088 8113113
Kindertelefoon 0800 0432
Klachtenregeling 0592 243865
Landelijk meldnummer Dierenmishandeling 144
Maatschappelijk Welzijn Coevorden 085 2735256
Meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Coevorden 0900 3722722
Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom 0800 9009
Schadefonds Geweldsmisdrijven 070 4142000
Sensoor Telefonische Hulpdienst.  Dag en nacht een luisterend oor 0900 0767 
Slachtofferhulp Nederland 0900 0101
Stichting Korrelatie 0900 1450
Verkeersslachtofferlijn 088 2697766
Voor vragen aan de rijksoverheid 1400