woensdag 21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezing en

dag van stemming over referendum"Sleepwet"

(Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

In het kader van informatieverstrekking aan de inwoners van Schoonoord heeft schoonoordweb.nl alle politieke partijen welke deelnemen aan genoemde verkiezingen de ruimte gegeven om hun standpunten kenbaar te maken. Ook wordt er allerlei andere gemeente-informatie overzichtelijk bijeengebracht.

Op deze manier hebben onze bezoekers de mogelijkheid om een voor hen aanvaarbaare wijze een keuze te kunnen maken.